سازمان ثبت احوال اولویت‌های تغییر نام افراد را اعلام کرد. طبق اطلاعاتی که در سایت این سازمان قابل مشاهده است، نام‌هایی که موجب هتک مقدسات اسلامی شوند، ممنوع است و اسامی مرکب نامانوس هم قابل تغییر است.  بر اساس این گزارش تشخیص نام‌های ممنوع با شورایعالی ثبت احوال است و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند.