دارندگان اسامی نامانوس 

به ثبت احوال مراجعه کنند

 

سازمان ثبت احوال اولویت‌های تغییر نام افراد را اعلام کرد. طبق اطلاعاتی که در سایت این سازمان قابل مشاهده است، نام‌هایی که موجب هتک مقدسات اسلامی شوند، ممنوع است و اسامی مرکب نامانوس هم قابل تغییر است.  بر اساس این گزارش تشخیص نام‌های ممنوع با شورایعالی ثبت احوال است و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند.