معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران گفت: در این میان بوده‌اند خانواده‌هایی که بعد از ثبت‌نام تا قبل از سال ۱۴۰۱، هنوز فرزندشان به آغوش خانواده‌ نرفته است؛ ممکن است به دلیل مسدود کردن پیامک تبلیغاتی، پیامک بهزیستی را دریافت نکرده باشند. به گزارش ایسنا، فاطمه ارزانیان از این خانواده‌ها خواست در صورتی که تا قبل از سال ۱۴۰۱ متقاضی فرزندپذیری بودند به سازمان بهزیستی مراجعه کنند تا پرونده‌شان دوباره به جریان بیفتد.