وزیر بهداشت با اشاره به اینکه شنبه 30 اردیبهشت روز ملی جمعیت است، گفت: متاسفانه رشد جمعیت ما کاهش یافته و از رشد چهار برابری که داشته اکنون به یک برابر رسیده و یک فاجعه است. به گزارش ایسنا، بهرام عین‌اللهی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران اقدامات انجام شده در حوزه افزایش جمعیت را تشریح کرد و گفت: در حوزه جمعیت، پوشش کامل بیمه خدمات ناباروری را محقق کردیم. ۴.۵ میلیون جمعیت کشور ما نابارور هستند و امکاناتی ایجاد کردیم تا بتوانند فرزنددار شوند. در همین راستا ۱۰۳ مرکز جدید درمان ناباروری در کل کشور و در همه استان‌ها ایجاد شده است.