سازمان جهانی هواشناسی (WMO) گزارش پیش‌بینی آب و هوای خود را برای پنج سال آینده منتشر کرده است که حاوی اخبار چندان خوبی نیست و حتی می‌توان گفت وحشتناک است. به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، مطالعه جدید سازمان جهانی هواشناسی هشدار می‌دهد که زمین طی ۵ سال آینده در گرم‌ترین دوره ثبت شده خود قرار خواهد گرفت.  هشدار سازمان جهانی هواشناسی همراه با این پیش‌بینی است که ۹۸ درصد احتمال دارد که حداقل یکی از سال‌ها طی پنج سال آینده شاهد گرم‌ترین دمای ثبت شده زمین باشیم.