مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه، هوای شهر کرمانشاه به دلیل وجود ریزگردها، دیروز (۲۴ اردیبهشت) در وضعیت بحران قرار گرفت و سایر شهرهای استان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. به گزارش ایسنا، احد جلیلیان همچنین از تعطیلی مدارس همه مقاطع تحصیلی نوبت صبح شهر دیروز کرمانشاه نیز خبر داد.