رئیس‌کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: کیفرخواست پرونده شهید حمیدرضا الداغی صادر شده است.  به گزارش ایسنا، غلامعلی صادقی افزود: مطابق کیفرخواست صادره اتهام متهمان این پرونده مباشرت در ارتکاب قتل عمدی، شهید حمیدرضا الداغی و نیز ارتکاب جرح عمدی با چاقو، مشارکت در ایراد جرح عمدی با سلاح سرد، آدم ربایی، مزاحمت برای بانوان، اخلال در نظم و آسایش عمومی و تظاهر به تهدید در ملأ عام است.   طبق کیفرخواست صادره، اشد مجازات برای متهمین این پرونده درخواست شده است.