در پی حضور بدون حجاب باران کوثری در مراسم تشییع مرحوم حسام محمودی، برای وی پرونده قضایی تشکیل و به مجتمع قضایی ارشاد ارسال شده است. همچنین مهر نوشت: برای شقایق دهقان به دلیل کشف حجاب در کافه کتاب یک انتشارات پرونده قضایی تشکیل شده است.