افزایش ۲۰۰  تا ۳۰۰  درصدی

جرایم تخلفات رانندگی

جانشین رئیس پلیس راهور گفت: جرایم تخلفات رانندگی ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش می‌یابد و ممکن است جریمه چراغ قرمز به یک میلیون تومان هم برسد. سید تیمور حسینی با اشاره به اینکه در راستای افزایش بازدارندگی از تخلفات لازم است جرایم رانندگی افزایش یابد، افزود: پیشنهاد افزایش این جرایم را از طریق وزارت دادگستری داده‌ایم و این موضوع در هیأت دولت مطرح می‌شود.