مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان مرکزی گفت: سد ساوه با داشتن ۳۵ میلیون مترمکعب ذخیره آبی قابل توزیع، در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. عزت‌الله آمره‌ای اظهار کرد: تا ۳۱ فروردین ماه که آخرین بارندگی در استان دریافت شد، متوسط میزان بارندگی به ۱۸۴ میلیمتر رسید که این رقم نسبت به آمار بلندمدت هنوز ۲۲ درصد کاهش نشان می‌دهد و نسبت به بارندگی سال گذشته کاهش ۴.۵ درصد بارندگی را شاهدیم.