شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: سال دشواری برای تامین آب تهران پیش رو داریم. گزارش‌های این شرکت حکایت از آن دارد که بارش‌ها در استان تهران نسبت به میانگن بلندمدت ۲۰درصد کاهش داشته است و در نتیجه شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده است که نیازمند کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب هستیم تا بتوانیم با خیال راحت‌تری تامین آب را   انجام دهیم