دستور برخورد با بدحجابان

صادر شده است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان گفت: دستورات قضایی به ضابطان در برخورد با افرادی که حجاب شرعی را رعایت نکنند صادر شده است. به گزارش فارس صادق جعفری چگنی از برخورد قاطع با بی‌حجابی و جرایم منافی عفت عمومی خبر داد و اظهار کرد: عدم رعایت حجاب، «جرم مشهود» است و پلیس ملزم به برخورد با این افراد است.