معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: با توجه به اینکه هنوز برداشت پل حافظ به نتیجه نرسیده، برداشته شدن پل در ایام نوروز امسال منتفی است. به گزارش ایلنا، عباس شعبانی اظهار کرد: قرار بر این بود که معاونت حمل و نقل و ترافیک وضعیت زیرگذر شمالی- جنوبی و شرقی- غربی را تعیین تکلیف کند و هنوز به نتیجه نرسیده است.