این‌بار مسمومیت دانش‌آموزان مدرسه پسرانه بروجرد

 

رئیس اورژانس لرستان از مسمومیت تعدادی از دانش‌آموزان مدرسه پسرانه خیام بروجرد خبر داد. به گزارش تسنیم، مهدی غیبی گفت: در زمان حاضر حال دانش‌آموزان خوب است و مشکلی ندارند.