طی چند روز گذشته اخباری در خصوص اخراج برخی از اساتید از دانشگاه‌ها به دلیل همراهی با دانشجویان معترض منتشر شده است. در این باره معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اظهار کرد: آماری در ارتباط با اخراج اساتید دانشگاه‌ها پس از اغتشاشات اخیر وجود ندارد. اگر مواردی از اخراج اساتید مطرح می‌شود دلیل آن ناتوانی علمی و عدم دریافت‌ پایه‌ها در زمان مقرر است. بر مبنای آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی، اگر استادی با رکود مواجه شود دانشگاه موظف است که فرصت مقتضی به وی بدهد و سپس در صورت تداوم رکود علمی استاد با وی قطع همکاری کند. به گزارش ایسنا، مرتضی فرخی ادامه داد: همچنین عذر برخی از اساتید حق‌التدریس که ظرفیتی برای آنها در دانشگاه وجود نداشته، خواسته شده است. به دلیل اینکه واحد موظفی برای اعضای هیئت‌علمی یک دانشگاه وجود داشته باشد، اساتید حق‌التدریس اخراج شده‌اند.