شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران اعلام کرده که در سال ۱۴۰۱ پایتخت تنها ۳ روز هوای پاک داشته است. بر اساس داده‌های این شرکت روز شنبه ۱۵ بهمن میانگین غلظت آلاینده‌ها بر عدد ۴۷ قرار گرفته بود و یک روز دیگر به روزهای هوای پاک تهران سال جاری اضافه شد.