سرپرست پارک ملی بوجاق از مهاجرت بیش از ٣٠ هزار پرنده مهاجر آبزی و کنار آبزی به این پارک ملی خبر داد و گفت: سرشماری پرندگان در پارک ملی بوجاق آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان، احسان باقری پور، افزود: شرایط آب و هوایی و امنیت خوب در پارک ملی بوجاق کیاشهر سبب افزایش مهاجرت بیش از یک و نیم برابری پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در این منطقه شده است.