سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت از شاخص‌های کنونی آلودگی هوا و استانداردهای مربوط به آن دفاع می‌کنند، اما اگر زمانی بخواهیم شاخص‌های آلودگی هوا و استانداردها و تعاریف مربوط به آن را تغییر دهیم، هرگونه تغییر باید در راستای حفظ سلامت مردم انجام شود.

به گزارش ایلنا، داریوش گل علیزاده افزود: در شرایط موجود اگر بخواهیم شاخص‌های کیفیت هوا را به نحوی تغییر دهیم که مدارس و دانشگاه‌ها غیرحضوری نشود یا ادارات تعطیل یا دورکار نشوند، طبیعتا کاهش مواجهه شهروندان با آلاینده‌های جوی به عنوان اصل اساسی در حفظ سلامت مردم در روزهای آلوده اتفاق نمی‌افتد که این مساله به ضرر شهروندان تمام خواهد شد و در ادامه خسارت‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌کند.