عضو هیات مدیره «جمعیت امام علی» دستگیر شد

 

 

محیا واحدی، فعال حقوق کودکان و عضو هیات مدیره «جمعیت امام علی» یکشنبه ۲۵ دی در محل کارش دستگیر شده است. به گزارش جماران، برادر او در توییتر نوشت بازداشت با ضبط وسایل الکترونیکی او و بدون هیچ توضیحی انجام گرفته است. این دستگیری در حالی است که فعالیت این جمعیت دو سالی است که توقیف شده است.