خاصه‌خرجی مادر از جیب اموال عمومی

چند روزی است که فیش حقوقی 33 میلیون تومانی دختر دهه هشتادی نرگس معدنی‌پور از اعضای شورای شهر تهران واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. فیشی که نشان می‌دهد یک دهه هشتادی با کار در دفتر مادر خود پس از کسر کسورات ماهیانه ۲۶ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان دریافت می‌کند.

در واکنش به انتشار حقوق ۳۳ میلیونی این خانم جوان در شورا مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران گفت: وقتی این خبر را دیدم موضوع را پیگیری کردم و گفتند حقوق عقب افتاده این فرد داشته به همین دلیل این میزان حقوق را دریافت کرده است. با این حال او به این نکته نیز اشاره کرد که میزان حقوق دریافتی این فرد، حداقل 10 میلیون بیشتر از سایر افراد فعال در این پست است و باید اصلاح شود.

بررسی فیش حقوقی 33 میلیون تومانی

اما آنچه در این فیش حقوقی قابل توجه است، تناقضاتی است که نظرها را به خود جلب کرده است. براساس آنچه که در این فیش آمده است فاطمه منصورلی مدت ۶ روز تعطیل کار داشته است، اما در ماه آبان هیچ روز تعطیلی جز ۴ جمعه وجود نداشته و ۲ روز تعطیل کار اضافه‌تر در فیش او نوشته شده است.

همچنین براساس فیش حقوقی صادره ۱۵۰ ساعت اضافه کار برای دارنده فیش لحاظ شده است. بر اساس گزارش مهر، اگر بخواهیم میزان اضافه کار یک کارمند را محاسبه کنیم و ساعت کار را مطابق با قانون در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که این میزان اضافه کاری که در فیش حقوقی آمده حاکی از آن است که صاحب آن تمامی ۵ شنبه‌های ماه را به مدت ۸ ساعت سرکار رفته است و مابقی روز‌ها نیز حداقل ۵ ساعت بیشتر و پس از ساعت اداری یعنی تا ساعت ۲۱ در حال کار بوده است.

با همین محاسبه اضافه کاری که در فیش حقوقی دختر رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران لحاظ شده است، مبلغ ۸ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان تحت عنوان اضافه کاری و مبلغ ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان تحت عنوان تعطیل کاری به وی پرداخت شده است.

اما نکته حائز اهمیت این است که محل خدمت صاحب این فیش حقوقی نجومی، دبیرخانه شورای شهر تهران ذکر شده است، اما دبیرخانه در روز‌های تعطیل هیچ فعالیتی ندارد و لذا برای آن نباید اضافه کاری و تعطیل کار لحاظ شود.

پاداش میلیونی و رتبه بالا

همچنین نکته جالب این است که دارنده فیش مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از کارفرمای خویش یعنی مادرش پاداش دریافت کرده است. در فیش حقوقی این خانم علاوه‌بر پاداش، بهره‌وری و مزد گروه نیز لحاظ شده است؛ براساس آنچه در فیش حقوقی ذکر شده مبلغ ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان تحت عنوان بهره‌وری و ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تحت عنوان مزد گروه برای یک ماه به این خانم پرداخت شده و این به معنای آن است که برای دارنده فیش رتبه بالای کارمندی نیز در نظر گرفته شده است. بررسی این فیش حقوقی نشان می‌دهد جمع پرداخت‌ها در یک ماه به دختر نرگس معدنی‌پور مبلغ ۳۳ میلیون و ۹۸ هزار تومان بوده که با جمع کسورات خالص پرداختی وی به ۲۶ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان رسیده است.

نکته قابل توجه دیگر این است که دارنده این فیش حقوقی که ریاست دفتر مادر خود را برعهده دارد متولد دهه ۸۰ است و بر این اساس نمی‌تواند دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد تا بتواند حقوق بیشتری دریافت کند.

انتخاب قانونی بود

با این حال به گفته مشاور رسانه‌ای نرگس معدنی پور عضو شورای شهر تهران براساس آئین نامه‌های داخلی شورای شهر تهران هر نماینده با ورود به مجموعه شورا می‌تواند یک نفر مسئول دفتر و یک راننده را جذب نماید که مورد وثوق و اعتماد کامل عضو باشد، هیچ منعی هم برای جذب این افراد از بین اقوام و نزدیکان عضو وجود ندارد و افراد به عنوان مسئول دفتر در هرکدام از دفاتر علاوه‌بر آشنایی به اصول دفتری و کامپیوتری، باید امین و بسیار قابل اعتماد باشند.

مسئول دفتر ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد

پس از انتشار این فیش حقوقی نیز مهدی چمران رئیس شورای شهر گفت: افراد باید براساس تحصیلات، جایگاه حقوق بگیرند شاید این فرد باید پست هم داشته باشد، اما اگر شرایط دریافت پست را نداشته باشد، پست داده نمی‌شود، اما افرادی که مسئول دفتر هستند حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون حقوق دریافت کنند.

چمران تصریح کرد: براساس تصمیمات گرفته شده فیش حقوقی این خانم ماه آینده اصلاح می‌شود و مطابق با جدولی که در شورا وجود دارد باید حقوق و مزایا دریافت کند.

مطابق با گفته رئیس شورای شهر تهران نرگس معدنی‌پور ۱۰ میلیون تومان بیش از سایر رؤسای دفاتر اعضای شورای شهر به دختر خود حقوق و مزایا داده است و حال باید منتظر ماند و دید تا چه زمانی نرگس معدنی پور، عضو شورای شهر تهران در رابطه با پاداش ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و اضافه کار حدود ۱۱ میلیونی که به دختر خود داده است توضیح خواهد داد.