سعید سیف، مدیرمسئول سایت خبری دیدبان ایران بازداشت شد.  عسل اسماعیل‌زاده، همسر سعید سیف در گفت‌و گو با شبکه شرق این خبر را تایید کرد و گفت: سعید پس از چند بار احضار به دادسرای اوین جهت توضیحات بازداشت شد.