مجوز برنامه یادبود

هواپیمای اوکراینی داده نشد

جماران نوشت: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف طی اطلاعیه اعلام کرده است که قصد داشته یادبودی برای حادثه هواپیمای اوکراینی برگزار کند، اما مسئولین دانشگاه مجوز برگزاری مراسم را صادر نکرده‌اند. این انجمن در اطلاعیه خود از مسئولین دانشگاه انتقاد کرده و نوشته است: «مسئولین دانشگاه مدام دانشجویان را به شرکت در برنامه‌های مجوزدار تشویق می‌کنند، اما پس از عدم صدور مجوز برنامه روز دانشجو، حالا مجوز برنامه یادبود هواپیما را نیز صادر نمی‌کنند.»