معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه سه سویه جدید کرونا به نام‌های BQ۱ و XBB و BA۲ در بیماران اخیر مشاهده شده است، گفت: پیک جدید کرونا در کشور آغاز شده است. به گزارش ایسنا،‌ حسین فرشیدی با تاکید بر اینکه قدرت انتقال XBB پنج برابر بیشتر از دلتا است، پیش‌بینی کرد: ظرف یک تا یک و نیم ماه آینده دچار پیک جدید کرونا خواهیم شد و به اوج خود می‌رسد.