براساس آخرین تصویر ماهواره‌ای که توسط سازمان فضایی ایران منتشر شده، تنها یک پنجم از دریاچه ارومیه باقی مانده و مساحت این دریاچه از آذر ماه سال 1400 تا آذر ماه سال جاری بیش از 1500 کیلومترمربع کاهش داشته و به 530 کیلومتر مربع رسیده است! به گزارش تسنیم، دریاچه ارومیه در حال حاضر به هیچ وجه شرایط خوبی ندارد و عواملی از جمله تغییر الگوی کشت، افزایش زمین‌های زیرکشت، سدسازی، احداث پل شهید کلانتری و عوامل طبیعی مانند تغییر اقلیم و کمبود بارش شرایط اسفناک فعلی را برای این دریاچه رقم زده‌اند.