وزیر ارتباطات گفت: سرعت کند اینترنت به خاطر فیلترشکن است، وگرنه بدون فیلترشکن، سرعت ارتقا هم پیدا کرده است. عیسی زارع پور همچنین در رابطه با وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی افزود: در رابطه با این پیام‌رسان‌های داخلی کار ویژه‌ای در حال انجام است و آن اتصال تمام این پیام‌رسان‌ها به یکدیگر تا دهه فجر است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین اعلام کرد که تاکنون شبکه ملی اطلاعات تا حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته است.