رییس انجمن حمایت از بیماران سوختگی گفت:سالانه ۳۰ هزارنفر سوختگی‌های جدی دارند که مجبور به بستری در بیمارستان‌ها می‌شوند که حدود ۳۰۰۰ نفر آنها جان خود را از دست می‌دهند.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدجواد فاطمی به بهانه روز حمایت از بیماران دچار سوختگی افزود: از ۲۷ هزارنفر باقی مانده هنگام ترخیص حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افراد دچار درجات مختلف از کار افتادگی می‌شوند.  به گفته او حتی یک تخت استاندارد درمان سوختگی در کشور وجود ندارد و مراکز دولتی حاضر به داشتن بخش سوختگی نمی‌شوند. ضمن اینکه پوشش بیمه‌ای درمان سوختگی کافی نیست.