از آنجایی که در بسیاری از خانه ها داروی مازاد و تاریخ مصرف گذشته وجود دارد، مرکز اطلاع‌رسانی سازمان غذا و دارو اسامی داروخانه‌هایی که این داروهای تاریخ گذشته را برای دفع بهداشتی تحویل می گیرند، اعلام

کرده است.

بر این اساس، ابتدا داروهایی که دارای بطری شیشه‌ای هستند را از سایر داروها جدا کنید، سپس داروها را درون کیسه‌های پلاستیکی قرار داده و در آن‌ها را ببندید و به داروخانه‌های منتخبی که از سوی معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شده است، تحویل دهید. اسامی داروخانه‌های منتخب در سایت معاونت‌ غذا و داروی وزارت بهداشت منتشر شده است.