کانال تلگرامی میزان از توقیف روزنامه جهان صنعت خبر داد.

 به گزارش میزان، روزنامه «جهان صنعت» در نشست فوق‌العاده روز یکشنبه هیات نظارت بر مطبوعات به سبب تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی و حدود مطبوعات، توقیف و پرونده آن به مرجع قضایی ارجاع شد.

هیات نظارت بر مطبوعات در ایران در توضیح علت توقیف روزنامه جهان صنعت نوشت: «روزنامه جهان صنعت به دلیل انتشار یادداشتی در شماره ۲۸ آبان که در آن اتهاماتی به نیروهای انتظامی و حافظان امنیت کشور وارد شده، توقیف و پرونده تخلف جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شد.»