رئیس گروه نیروگاه‌های برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران از کاهش ۵۰ متری سطح آب دریاچه سد امیر کبیر (سد کرج) نسبت به تراز بیشترین بهره برداری خبر داد.

مهدی فتوکیان افزود: حجم مخازن سد‌های تامین کننده آب تهران ۳۲۰ میلیون متر مکعب است این رقم در سال گذشته ۴۰۳ میلیون متر مکعب بوده است که کاهشی در حدود ۸۳ میلیون متر مکعب داشته است.

به گفته وی، میزان بارندگی در آبان ماه سال جاری در حوزه آبریز شرکت آب منطقه‌ای تهران پنج و ۷ دهم میلی متر گزارش شده این رقم در متوسط بلند مدت ۲۵ میلی متر بوده که کاهشی در حدود ۷۷ درصد را نشان می‌دهد.