مدیرعامل تأمین‌ اجتماعی، بانک رفاه را ابزاری اطمینان‌بخش برای استمرار خدمات و تعهدات این سازمان در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در شرایط مختلف توصیف کرد و گفت: بانک رفاه در راستای تأمین منابع برای ایفای تعهدات و انجام خدمات مختلف به ذی‌نفعان و بازنشستگان باید در کنار تأمین‌اجتماعی باقی بماند.

موسوی گفت: بانک رفاه برای تأمین‌اجتماعی، علاوه بر آنکه یک ابزار پولی و مالی است، ابزاری است برای آنکه در شرایط خاص، بتوانیم خدمات تأمین‌اجتماعی را استمرار بخشیم و معیشت و سلامت افراد تحت پوشش سازمان را مدیریت کنیم. به همین دلایل و در راستای تأمین منابع برای ایفای تعهدات و انجام خدمات مختلف به ذی‌نفعان و بازنشستگان معزز باید این بانک در کنار سازمان تأمین‌اجتماعی باقی بماند. این بانک متعلق به کارگران و بازنشستگان است و از ۶۲ سال پیش منابعش منابع عمومی بوده است. وی با تأکید بر اهمیت انضباط مالی در بانک گفت: افتخار ما در تأمین‌اجتماعی و زیرمجموعه‌های این سازمان ازجمله بانک رفاه خدمت به مردم و رفع دغدغه‌های ذی‌نفعان است.