رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: اکنون در ۸۰۰۰ نقطه کشور امامزاده داریم که این امامزادگان تبدیل به قطب فرهنگی کشور شده است و به همین دلیل دشمن از این ظرفیت بزرگ می‌ترسد.

سیدمهدی خاموشی در هشتمین مرحله قرار دوازدهم که به میزبانی استان تهران در محل امامزادگان جعفر و حمیده خاتون (ع) باغ فیض تهران برگزار شد اظهار کرد:: وظیفه ما انسان‌ها این است که برای همنوع دردمند و اهل خیر، هم به صورت علنی و هم به صورت مخفیانه کمک یار باشیم. وی تصریح کرد: هشتمین مرحله از رزمایش یار دوازدهم در جوار امامزادگان جعفر و حمیده خاتون باغ فیض تهران برگزار شد و در این مرحله نیز کالاهای ضروری و همچنین وسایل مورد نیاز نیازمندان در اختیار آنان قرار گرفت.