حساب کاربری رسمی سازمان نظام پزشکی از آزادی پزشکان بازداشت شده توسط فراجا که در تجمع روز چهارشنبه 4 آبان در برابر این سازمان بازداشت شده بودند خبر داد. به گزارش ایلنا، این سازمان اعلام کرد: برابر اخباری که برخی نزدیکان افراد بازداشت شده تاکنون اعلام کرده‌اند خوشبختانه با پیگیری‌های امروز رئیس کل سازمان نظام پزشکی و قول فراجا، آنهایی که در اختیار فراجا بوده‌اند همگی آزاد شده‌اند.