معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام شده در هفته‌هایی که با حوادث و اغتشاشاتی در شهر تهران روبه‌رو بودیم و به دلیل جلوگیری از راهبندان خیابان‌ها و همچنین جلوگیری از تخریب سطل‌های زباله، این سطل‌ها از برخی از نقاط شهر تهران (مرکز شهر) جمع‌آوری شد. به گفته حسین نظری با عادی شدن شرایط سطل‌های زباله به محل قبلی خود بازگردانده شد.