رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: پرونده نوجوان زرین‌دشتی با قاطعیت و سرعت رسیدگی می‌شود  به گزارش ایسنا، سید کاظم موسوی به منظور بررسی پرونده نوجوان زرین دشتی در رأس هیئت عالی قضایی استان به شهرستان زرین دشت سفر کرد و ضمن دیدار با خانواده متوفی و ابزار تأثر از این واقعه تلخ و تسلیت به خانواده و منسوبین آن مرحوم در جریان آخرین اقدامات قضایی قرار گرفت و صدور کیفر خواست متهمین در خصوص سایر اتهامات مطرح شده در دادسرای زرین دشت انجام شده است. هفته گذشته انتشار خبر تجاوز و سپس کشتن پسر نوجوان 16 ساله در زرین‌دشتی واکنش‌های فراوانی را به همراه داشته است.