رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب گفت: متهم؛ امان حبیب‌اللهی، فرزند عبدالله معروف به عماد با عنایت به گزارش ماموران فراجا و اقاریر صریح خود به اعدام محکوم شد و حکم صادره ظرف ۲۰ روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. قاضی صلواتی افزود:  این حکم، عبرتی برای کسانی است که امنیت و آسایش مردم را به مخاطره می‌اندازند.