رئیس سازمان ثبت احوال گفت: سالانه حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تا چهار میلیون شناسنامه جدید صادر می‌شود. به گزارش ایسنا، هاشم کارگر افزود: قطعا الزام برای جدید کردن شناسنامه‌ها وجود دارد، در حالی که بازه زمانی برای آن تعریف نشده است. وی با بیان اینکه افراد هرچه سریع‌تر مراجعه کنند و شناسنامه‌های جدید را دریافت کنند اظهار کرد: تاکنون ۱۴ هزار شناسنامه برای کودکان اتباع مادران ایرانی صادر شده است.