رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر در تذکری گفت: لازم است بررسی‌های دقیقی انجام شود تا افراد احتمالی که انتصاب آن‌ها در پست و جایگاهی بر اساس سفارش رابطان بوده، شناسایی و عزل شوند. به گزارش ایلنا، مهدی عباسی در جلسه دیروز شورا، افزود: در اقدامات بعدی تقاضا دارم با خاطی یا خاطیان به گونه‌ای برخورد شود که مایه عبرت سوءاستفاده‌کنندگان قرار گیرد.