گروهی از معلمان طرح مهرآفرین با راه‌اندازی کارزاری از رئیس مجلس و وزیر آموزش و پرورش خواستند آزمون تبدیل وضعیت معلمان مهرآفرین را حذف کنند.

در متن این کارزار که تا امروز بیش از ۹ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند، با اشاره به آغاز رتبه‌بندی معلمان کشور آمده است: « اکثریت قریب به اتفاق معلمان مهرآفرین از نیروهای زبده و خبره هستند که دانش‌آموزان قدیمی و فعلی آنها افتخار آفریده‌اند».

به اعتقاد نویسندگان این نامه این آزمون توهین مستقیم به آنها و زحماتشان است و به همین دلیل از مسئولان خواسته شده که شرایط تبدیل وضعیت، دریافت علی‌الحساب و رتبه‌بندی نیروهای مهرآفرین را بدون آزمون فراهم کنند.