دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست گفت: امسال با سازمان منابع طبیعی تعامل خواهیم کرد تا مالچ‌های بیولوژیک جایگزین مالچ‌های نفتی شود. به گزارش ایرنا، علی محمد طهماسبی افزود: از سال ۱۳۹۷ استفاده از مالچ‌های بیولوژیک در دستور کار قرار گرفت. باید ۲ سال از زمان پاشش مالچ‌ها می‌گذشت تا اثر آن ارزیابی شود که مشخص شد نتیجه بخش بوده است.  به گفته وی، سال ۱۴۰۱ حدود ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با گرد و غبار تخصیص یافته که بین دستگاه‌های مرتبط توزیع شده است.