سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به خبر انتصاب سرپرست شرکت بهره‌برداری مترو، از آغاز برخی تغییر و تحولات در آستانه یکسالگی شهرداری تهران خبر داد.  به گزارش ایسنا، عبدالمطهر محمدخانی افزود: یکی از تدابیر شهردار تهران صدور احکام یکساله برای همه معاونین، روسای سازمان‌ها و شهرداران مناطق بود تا تمدید آن منوط به ارزیابی و بررسی جدی عملکرد آن‌ها، میزان موفقیت در تحقق اهداف مدیریت شهری، مطالبات مردم و حل مشکلات شهر باشد. محمدخانی تاکید کرد: به همین دلیل از همان روزهای ابتدایی، ارزیابی مدیران، سنجش و پایش برنامه‌ها و همچنین میزان رضایت مردم از حوزه عملکرد از بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.