استاندار تهران با اشاره به ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: برخورد با شبکه‌هایی که این کودکان را به نوعی به استثمار می‌گیرند حتما باید توسط نیروی انتظامی انجام شود.  به گزارش ایسنا، محسن منصوری در جلسه قرارگاه آسیب‌های اجتماعی استان تهران افزود: باید برای جلوگیری از این موضوع کار را از پیمانکاران آغاز کنیم. در نواحی مختلف شهرداری پیمانکاران کار تفکیک زباله‌ها را بر عهده دارند؛ لذا باید در رصد و پایش و پیگیری کار مقابله با استفاده از کودکان در این حوزه از پیمانکاران آغاز شود.