عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در تذکری خطاب به شهردار گفت: انبارهای سازمان اتش‌نشانی خالی از تجهیزات است و اگر به قید فوریت به آن رسیدگی نشود تا پایان سال دچار بحران خواهیم شد. به گزارش ایلنا،‌ سوده نجفی، با بیان اینکه در شرایط فعلی به ابتدایی‌ترین لوازم از جمله لباس آتش‌نشانی هم نیاز فوری داریم، افزود: خودروهای اتش‌نشانی فاقد بیمه بدنه هستند و از آنجا که این خودروها امدادی و عملیاتی هستند و به دلیل سرعت بالا امکان وقت حادثه وجود دارد؛ ضروری است فورا به موضوع بیمه بدنه این خودروها رسیدگی شود. وی با تاکید بر اینکه سازمان اتش‌نشانی و ایستگاه‌های آن فاقد نیروی خدماتی هستند و کارهای خدماتی و حتی نظافت سرویس‌های بهداشتی توسط پرسنل خدوم صورت می‌گیرد، یادآور شد: سازمان اتش‌نشانی در طول روز حدود ۴۰۰عملیات انجام می‌دهد و با کمبود ۳۹۰۰نیرو مواجه است که باید به آن رسیدگی شود.