مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: به دنبال اقدامات سلبی و دیوارکشی نبوده و نیستیم، اما باید با مردانی که برای قانون احترام عملی قائل نیستند و در مترو وارد واگن زنان می‌شوند، برخورد کنیم. مهدی شایسته اصل افزود: بخش قابل‌توجهی از شکایات بانوان در مترو به مسئله ورود آقایان و دستفروشان به واگن مخصوص آنها مربوط می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پلیس به عنوان ضابط عام می‌تواند و موظف است در این خصوص ورود داشته باشد،‌ تصریح کرد: با کمک پلیس از حضور دستفروشان آقا در داخل واگن‌های ویژه بانوان جلوگیری می‌شود.