وزیر کشور با بیان اینکه با دولت عراق برای برگه گذر موقت به نتیجه نرسیدیم، گفت: تمدید گذرنامه در مرز شدنی نیست.  به گزارش ایلنا، احمد وحیدی، در حاشیه جلسه ستاد اربعین، با بیان اینکه گذرنامه باید اعتبار کافی داشته باشد، افزود: زائرانی که گذرنامه‌شان مهلت ندارد باید در مبدا و قبل از سفر برای تمدید گذرنامه اقدام کنند.