نایب‌رئیس شورای شهر تهران گفت: ۵۵۰ دستگاه اتوبوس در روزهای آینده وارد ناوگان حمل و نقل عمومی خواهد شد. به گزارش ایلنا، پرویز سروری ابراز امیدواری کرد در آستانه سال تحصیلی و با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده از سوی شهرداری تهران، تعداد اتوبوس‌های پایتخت به شرایط مطلوبی برسد.