وزیر بهداشت گفت: ۵۰ میلیون دوز واکسن کرونای ذخیره در کشور داریم و فعلاً با واکسن‌سازان داخلی قرارداد جدیدی نمی‌بندیم و آماده صادرات واکسن ایرانی کرونا هستیم. بهرام عین اللهی افزود: از آذرماه ۱۴۰۰ تا امروز تنها ۱۱ هزار فوتی داشته‌ایم و افراد ضدواکسن باید بدانند که این مسئله از تاثیرات واکسیناسیون است.