مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: در هفته گذشته، هوای پایتخت یک روز در شرایط قابل قبول و شش روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. به گزارش ایسنا، سید محمدمهدی میرزایی قمی افزود: در تمام روزهای هفته گذشته، «گاز ازن» آلاینده شاخص شهر تهران بود.