معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران از واگذاری ۹۳ کودک فاقد سرپرست به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی طی سال جاری خبر داد.

فاطمه ارزانیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۳۵۰ خانواده در استان تهران متقاضی فرزندخواندگی هستند، گفت: به درخواست این گروه از متقاضیان به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.