سخنگوی اورژانس کشور از مصدومیت هفت مسافر پله برقی مترو دروازه دولت تهران خبر داد. مجتبی خالدی به ایرنا گفت: هفت مصدوم این سانحه به بیمارستان‌های سینا و فیروزگر منتقل شدند.

به گفته او تغییر یکباره جهت حرکت پله برقی، سبب این حادثه شده است.