روز گذشته یک کودک شش ساله درون هوتگ غرق شد. به گزارش منابع محلی، این کودک بلوچ به نام سلیمان بالیده فرزند یونس اهل جادوزهیِ دشتیاری هنگام برداشتن آب درون هوتگ افتاد. در سال 2022 میلادی دستکم 19 کودک بلوچ و 2 نفر بزرگسال در هوتگ، رودخانه و آبگیرها غرق شده‌اند.