پلیس استان فارس خبر داد: جمعه شب فردی ۳۰ ساله در یک مراسم عروسی در شهرستان مرودشت به هنگام شادی با اسلحه شکاری به صورت سهوی به سمت دوست ۳۳ ساله خود تیراندازی کرده که وی بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت می‌شود.  در چند ماه اخیر چندین قتل سهوی در اثر رسم تیراندازی در مراسم عروسی در برخی از مناطق کشور گزارش شده است.